98 milionów wsparcia dla 6797 klubów z całej Polski

Poznaliśmy wyniki naboru do rządowego programu „Klub”. Pozytywną weryfikację przeszło 6797 zgłoszonych. W sumie Ministerstwo Sportu na dofinansowanie w ramach programu przeznaczyło 98 milionów złotych.

W tym roku do funkcjonującego od 2016 roku programu „Klub” minister sportu – Sławomir Nitras – postanowił wprowadzić zmiany. Zwaloryzowana została kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać kluby. Te jednosekcyjne dostaną 12 tys. zł, a wielosekcyjne 17. Kwotę można zadysponować dowolnie, choć jedną ze składowych musi być wynagrodzenie dla trenerów. O 13 milionów wzrosła również cała pula, jaką wsparte zostaną klubu z całej Polski.

Program „Klub” staje się coraz bardziej popularny. W tym roku wnioski o dofinansowanie złożyło
7 914 klubów z całej Polski. Pozytywną weryfikację przeszło 6797, czyli o ponad pięćset więcej niż przed rokiem. Otrzymaną kwotę przeznaczyć można na wynagrodzenie dla trenerów. Jest to jedyna pozycja obowiązkowa. Środki można wydać również na zakup sprzętu lub organizację zgrupowań.

Od 2016 roku, w ramach programu „Klub” Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działalność małych i średnich klubów z terenu całej Polski. Program stanowi największe systemowe narzędzie
bezpośredniego wsparcia, skierowane do organizacji sportowych z całego kraju prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Fot. Freepik

Udostępnij

Translate »