Jak zachęcić dzieci do sportu? Ministerstwo ma plan

„Aktywna Szkoła”, czyli największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt sportu powszechnego, ma swojego ogólnopolskiego realizatora. Projektem zarządza Fundacja Orły Sportu, która od lat ponad 30 lat wspiera sportowy rozwój Polaków. Aż 260 mln zł – tyle wyniesie finansowanie ze strony Ministerstwa w 2024 roku.

Dzieci uprawiają coraz mniej sportu

Wyniki badań są jednoznaczne – niska sprawność, otyłość i brak ruchu to poważne i pilne problemy, które bez rozwiązań systemowych będą się tylko pogłębiać. Ważne jest, aby sport stał się łatwo dostępny i atrakcyjny dla każdego, szczególnie dla najmłodszych.

„Aktywna Szkoła” będzie wspierać finansowo samorządy i lokalne społeczności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej, a także umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącej samorządowej infrastruktury sportowej.

– To pierwszy tak kompleksowy program, który bierze pod uwagę wszystkie istotne elementy dla rozwoju aktywności fizycznej w polskich samorządach i szkołach. Cieszymy się, że doświadczenia naszej organizacji w projektach ogólnopolskich będą teraz wykorzystane w zadaniu o tak dużej skali. Liczymy już dziś na dobrą współpracę ze wszystkimi, którzy razem z nami chcą pozytywnie wpływać na zdrowie i rozwój fizyczny Polek i Polaków, tych młodych i nieco starszych – mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu.

Plany Ministerstwa i Fundacji nie kończą się na samych zajęciach sportowych. W ramach programu Fundacja przeprowadzi szereg szkoleń i konkursów, skierowanych do kadry sportowej realizującej zajęcia w ramach „Aktywnej Szkoły”, szkół oraz organów prowadzących szkoły. Przygotowany został kompleksowy i długofalowy projekt działań gwarantujący podnoszenie kompetencji trenerów i animatorów oraz możliwość wymiany najlepszych doświadczeń w zakresie aktywizacji sportowej.

Większe wynagrodzenia dla trenerów i animatorów

Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób realizujących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Motywacją do uruchomienia programu były także wyniki badań przeprowadzone w 2023 roku. Z ankiety zleconej przez resort, pod nazwą „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej w 5926 szkołach w Polsce, wynika, że blisko 90% z tych szkół posiada przyszkolną infrastrukturę sportową, która dotychczas nie była w pełni wykorzystana. Dzięki „Aktywnej Szkole” sytuacja zmieni się na lepsze.

Dodatkowo każda szkoła biorąca udział w Programie w ramach zadania „Aktywny weekend” ma szansę na dofinansowanie 25 tys. zł na zakup wyposażenia sportowego.

Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin – oferta jest wielopokoleniowa.

Trzy projekty ze środków ministerstwa
  • Aktywny Weekend: Zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To minimum 6 h weekendowych zajęć, które staną się szansą na dodatkową aktywność.
  • Aktywny Orlik: Zajęcia sportowe będą odbywać się 7 dni w tygodniu. W miesiącu to może być nawet do 100 godzin zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dostępnych dla każdego. Otwarte obiekty to podstawa aktywizacji sportowej w samorządach.
  • Aktywny do Kwadratu: Już od września 2024 roku w szkołach pojawi się więcej sportu. Głównym celem dodatkowych zajęć sportowych jest dbanie o sprawność i zdrowie młodego pokolenia. To inwestycja, która na pewno opłaca się. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a dla klas I-III – 1 raz w tygodniu. Formuła będzie dopasowana do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu „Aktywna Szkoła” znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu +48 537 255 791. Zgłoszenia do programu trwają do 19 kwietnia 2024.

Udostępnij

Translate »