Polscy uczniowie są w fatalnej kondycji. Najnowszy raport

Najnowszy raport Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ujawnia, że aż 94 proc. polskich dzieci i młodzieży nie posiada wystarczających kompetencji ruchowych, takich jak prawidłowe bieganie, skakanie czy rzucanie piłką.

Narodowy problem ze sportem

Badanie, obejmujące ponad dwa tysiące uczniów z 17 szkół podstawowych w Polsce, zostało przeprowadzone w ramach programu „WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Realizowany od 2021 roku program ma na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży, których kondycja fizyczna znacznie się pogorszyła, szczególnie w okresie pandemii COVID-19.

– Większość dzieci jest niesprawna ruchowo – zauważa prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie. Badania wykazały, że ponad 90 proc. dzieci nie posiada podstawowych umiejętności ruchowych, takich jak bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie.

Prof. Molik podkreśla, że uczniowie, którzy nie opanują podstawowych umiejętności ruchowych w klasach I-III, później niechętnie uczestniczą w zajęciach WF, czując się wykluczeni i niepewni swoich możliwości.

Jednym z problemów jest fakt, że w większości szkół zajęcia wychowania fizycznego w pierwszych trzech klasach prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie są odpowiednio przygotowani do prowadzenia lekcji WF.

Jak to rozwiązać?

Spadek kondycji fizycznej młodych Polaków rozpoczął się już w latach 90. XX wieku, wraz z rozwojem technologii i zmniejszeniem aktywności fizycznej. Pandemia COVID-19 tylko pogorszyła tę sytuację, prowadząc do izolacji społecznej i dalszego spadku aktywności fizycznej.

Aby zaradzić, AWF w Warszawie proponuje utworzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które przygotują ich do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

– Jeśli pedagodzy zdobędą odpowiednie kwalifikacje, a nauczyciele wychowania fizycznego będą wspierać zajęcia WF w klasach II i III, możemy zmienić aktualną sytuację – ocenia prof. Molik.

Program „WF z AWF”

Aby przeciwdziałać tym negatywnym trendom, od 2021 roku realizowany jest program „WF z AWF”, który zainicjował powstanie kilkudziesięciu tysięcy zajęć pozalekcyjnych w całej Polsce. W latach 2021-2023 w programie wzięło udział ponad 400 tysięcy uczniów, z podziałem na grupy wiekowe.

– Chodzi o wyrobienie nawyku regularnej, zdrowej aktywności fizycznej, która zaprocentuje w przyszłości. Dzieci nie mogą bać się ruchu, jest on naturalny niczym oddychanie – podsumowuje prof. Bartosz Molik.

Udostępnij

Translate »