Program Aktywna Szkoła wchodzi w kolejną fazę realizacji

46% szkół i 93,8% orlików oraz innych obiektów sportowych, zakładanych w założeniach projektu, zgłosiło się do udziału w programie Aktywna Szkoła realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Aktywna Szkoła to ministerialny pogram stanowiący odpowiedź na potrzebę aktywizacji społeczeństwa. Ma na celu obudzenie obiektów sportowych, które poza lekcjami wychowania fizycznego i komercyjnymi aktywnościami często pozostają zamknięte i niedostępne dla okolicznych mieszkańców.

Dwa filary programu, czyli Aktywny Weekend w szkołach oraz Aktywny Orlik, obejmujący samorządowe obiekty sportowe, mają zapewnić ofertę sportową dostępną dla każdego, bezpłatnie i lokalnie.

–  Każde dziecko powinno móc korzystać z boiska, bieżni czy basenu w swojej okolicy oraz z aktywności prowadzonych tam przez profesjonalistów. Te zajęcia mają za zadnie nie tylko podniesienie sprawności ruchowej, ale też wzmocnienie mentalne i wsparcie w zakresie społecznym i kompetencyjnym. Doskonale, gdyby udało się włączyć w aktywności cale rodziny – zapewnia Sławomir Nitras, minister Sportu i Turystyki

– Celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom korzystania z obiektów sportowych i bezpłatnych zajęć w czasie wolnym pod okiem przygotowanych instruktorów i trenerów. Te zajęcia mają za zadnie nie tylko podniesienie sprawności w różnych grupach wiekowych, ale też promocję zdrowego aktywnego stylu życia i integrację społeczności lokalnych – podkreśla Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu – realizatora krajowego programu Aktywna Szkoła.

Według realizatorów projektu jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w Aktywnej Szkole otrzymają same korzyści. Czyli? Pełne finansowanie wynagrodzeń dla kardy sportowej realizującej zajęcia ze środków ministerstwa oraz dofinansowanie do 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego w szkołach. Zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest zgłoszenie obiektów i trenerów do programu oraz udostępnienie bazy sportowej – szkolnej oraz Orlików lub innych obiektów samorządowych.

Drugą, bardzo ważną kwestią jest Akademia Sportu Powszechnego, czyli możliwość podnoszenie kwalifikacji oraz system motywacji dla osób prowadzących zajęcia, Celem akademii jest tworzenie najwyższych standardów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Aby zachęcić najmłodszych do sportu, już nie wystarczy rzucić piłkę na boisko. Dziś potrzebna jest atrakcyjna i różnorodna oferta aktywności. A to wymaga wiedzy, umiejętności i kompetencji od kadr sportowych pracujących z dziećmi. Dlatego powstał program kompleksowego wsparcia dla prowadzących. Każdy z trenerów, animatorów i nauczycieli ma możliwość rozwijania swoich kompetencji pod okiem ekspertów. Do współpracy zostały zaproszone polskie związki sportowe. Najlepsi sportowcy, dietetycy oraz psychologowie będą współtworzyć ofertę bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Sportu Powszechnego. Już teraz w realizację programu zaangażowało się 5446 osób chcących realizować swoje sportowe projekty w szkołach i na Orlikach.

Równorzędnie z wynikami naboru do programu Aktywna Szkoła rozpoczęła się rekrutacja stała dla szkół i obiektów, które chciałyby dołączyć do Aktywnego Weekendu oraz Aktywnego Orlika. Szczegółowe informacje o programie Aktywna Szkoła można znaleźć na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz pod numerem telefonu +48 537 255 791.

Udostępnij

Translate »