PZPN inwestuje w kobiecy futbol. Dodatkowe 1,44 mln zł dla klubów

Dokładnie 1,44 mln złotych otrzymają łącznie kluby dwóch najwyższych klas rozgrywkowych piłki nożnej kobiet w Polsce. Dodatkowe środki to efekt przyjętej przez Zarząd PZPN uchwały w sprawie ustalenia kwot przysługujących klubom piłkarskim z tytułu praw marketingowych i telewizyjnych na sezon 2024/2025.

Dodatkowe 1,44 mln zł dla klubów Orlen Ekstraligi oraz Orlen 1. Ligi

Na mocy podjętej 28 marca 2024 roku uchwały 12 klubom Orlen Ekstraligi Kobiet dedykowana została łączna kwota 1,2 mln zł, tj. po 100 tys. zł na każdy klub. Z kolei dla klubów Orlen 1. Ligi Kobiet – łączna kwota 240 tys. zł, czyli po 20 tys. zł na każdy klub.

– Podjęte działania stanowią realizację zobowiązań wyznaczonych w „Strategii Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-2026”. To kolejny krok w kierunku profesjonalizacji rozgrywek i klubów kobiecych w tym obszarze. Pierwszą znaczącą inicjatywą w tym sektorze było wprowadzenie, począwszy od sezonu 2019/2020, celowej dotacji na udział w rozgrywkach w wysokości 100 000 zł na sezon dla klubów najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet oraz 50 000 zł dla klubów Orlen 1. Ligi Kobiet – informuje portal Łączy Nas Piłka.

Oprócz powyższego wsparcia kluby Orlen Ekstraligi oraz Orlen 1. Ligi Kobiet, posiadające drużyny w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-16 oraz U-18, mogą również korzystać ze wsparcia finansowego na ich działalność – łączne dofinansowanie klubów przez PZPN w ramach CLJ to 2 mln zł.

Ponadto PZPN ponosi koszty obsady sędziowskiej. Wszystkie kluby – niezależnie od poziomu rozgrywkowego, w którym występują – korzystają również z Programu Premiowania Klubów Kobiecych, w ramach którego otrzymują premie finansowe za udział swoich zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski – zarówno seniorskiej, jak i młodzieżowych: do lat 17 i 19. Kwota wsparcia w ramach niniejszego programu wynosi obecnie 1 mln zł.

Co więcej, Polski Związek Piłki Nożnej obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym 100 najzdolniejszych zawodniczek reprezentacji A, U-19 oraz U-17 kobiet. Piłkarki te są zabezpieczone finansowo na wypadek kontuzji, niezależnie, czy przytrafi się ona podczas zgrupowania kadry, czy w czasie treningu lub meczu w klubie. Wszystkie kluby Orlen Ekstraligi korzystają również z bezpłatnie udostępnionego im przez PZPN Systemu Monitoringu Obciążeń (GPS).

Od rundy wiosennej sezonu 2022/2023 dwie najwyższe klasy rozgrywkowe kobiet oraz żeńskie rozgrywki o Puchar Polski, w związku z pozyskaniem sponsora tytularnego rozgrywek kobiecych (Polski Koncert Naftowy ORLEN), noszą nazwę Orlen Ekstraligi i Orlen 1. Ligi Kobiet oraz Orlen Puchar Polski Kobiet. Jednym z efektów współpracy jest podwojenie wartości nagród finansowych dla klubów Orlen Ekstraligi za zajęte miejsce w rozgrywkach oraz wprowadzenie podobnego mechanizmu w Orlen 1. Lidze Kobiet. Dotychczas nagrody finansowe w łącznej kwocie 350 000 zł otrzymywały jedynie zespoły z miejsc 1-3 w tabeli końcowej sezonu. Kwota została zwiększona do 750 000 zł, a jej beneficjentami są wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach. Z kolei w Orlen 1. Lidze Kobiet ustanowiona została pula 139 000 zł do podziału na 12 klubów-uczestników rozgrywek.

Obecne łączne wsparcie w skali jednego roku/sezonu dla klubów Orlen Ekstraligi i Orlen 1. Ligi wynosi 5,179 mln zł:

  • kluby Orlen Ekstraligi – 200 000 zł na klub + w zależności od miejsca do podziału pula 0,75 mln w premiach (3,15 mln zł);
  • kluby Orlen 1. Ligi – 70 000 zł na klub + w zależności od miejsca do podziału pula 139 tys. zł w premiach (979 tys. zł);
  • kluby Orlen Ekstraligi i Orlen 1. Ligi Kobiet łącznie 1 mln zł za udział swoich zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski.

Budżet rozgrywek CLJ dziewcząt, programu ubezpieczeń i GPSów to z kolei ok. 2,7 mln zł, czyli łącznie blisko 8 mln zł przeznaczanych jest przez PZPN na kluby Orlen Ekstraligi i Orlen 1. Ligi Kobiet.

FOT: Pogoń Szczecin Women

Udostępnij

Translate »