Tyle pracy POLADA jeszcze nie miała

Rekordowa liczba śledztw, rekordowa liczba akcji edukacyjnych, kontrole antydopingowe zdeterminowane przez Igrzyska Europejskie. Rok 2023 przechodzi do historii Polskiej Agencji Antydopingowej jako jeden z najbardziej wymagających i jednocześnie najefektywniejszych. POLADA za swą skuteczność została wyróżniona m.in. przez Żandarmerię Wojskową.

Kontrole antydopingowe

Ponad 4 tysiące pobranych próbek w 2023 roku to efekt standardowych działań kontrolnych, ale także realizacji programu kontroli antydopingowych podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023 – najbardziej wymagającego przedsięwzięcia w historii POLADA.

W ramach narodowego programu badań pobrano 2403 próbki moczu i krwi (1199 podczas zawodów oraz 1204 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). Przeprowadzono 634 akcje kontrolne. Badani byli zawodnicy reprezentujący 41 związków sportowych, u których łącznie stwierdzono 22 przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych.

Poza programem narodowym Polska Agencja Antydopingowa zrealizowała także zadania zlecone przez inne organizacje. Łącznie pobrano 1653 próbki. Kontrolerzy realizowali zadania poza zawodami, ale byli także obecni na takich wydarzeniach, jak wspominane już wcześniej Igrzyska Europejskie, ale również mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim, Pucharze Świata w szermierce, ale także na imprezach z pogranicza świata zawodowego i amatorskiego, czyli sportowych imprezach masowych, takich jak maratony czy półmaratony.

Śledztwa antydopingowe

Bezprecedensowa była także skala współpracy Polskiej Agencji Antydopingowej ze służbami. Aż 32 razy POLADA wspierała działania przeciwko grupom sterydowym. Były to sprawy związane z naruszeniem przepisów karnych i kolejne pięć spraw związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych. Rok 2023 był dla Polskiej Agencji Antydopingowej najefektywniejszym w obszarze działalności śledczej. W 2023 roku POLADA uczestniczyła w akcjach rozbijania grup sterydowych i aż 32 razy wpierała służby mundurowe, przede wszystkim w charakterze biegłego.

W śledztwach nieanalitycznych, które prowadziła POLADA dwukrotnie pojawiło się usiłowanie manipulacji podczas kontroli antydopingowej, po jednym przypadku odnotowano: naruszenie zasad dyskwalifikacji, podanie substancji zabronionej zawodnikowi, odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Aż 32 razy, co jest liczbą rekordową w historii POLADA, odnotowano działania związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu, przemytem fałszywych leków oraz środków używanych jako substancje dopingujące w sporcie. Te 32 przypadki to działania prowadzone we współpracy ze służbami.

  

Zespół analityczno-śledczy POLADA uczestniczył w operacjach z międzynarodowymi organami ścigania takimi jak: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJAST) oraz European Anti-Fraud Office (OLAF). W 2023 roku POLADA została wyróżniona statuetką „W dowód szacunku i uznania” od Żandarmerii Wojskowej.

Edukacja antydopingowa

POLADA przeprowadziła w 2023 roku 155 akcji edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 8 tys. osób. Głównymi odbiorcami szkoleń byli zawodnicy kadr narodowych, uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego, trenerzy, rodzice, przedstawiciele związków i organizacji sportowych, ale także uczestnicy zawodów amatorskich.

Ze szkoleń antydopingowych skorzystali uczestnicy aż 38 dyscyplin. Najczęściej w 2023 roku spotkania edukacyjne były adresowane do przedstawicieli piłki nożnej (23 akcje), koszykówki (9), tenisa ziemnego (7), podnoszenia ciężarów i siatkówki (po 6 razy) oraz zapasów, sportów motorowych i hokeja na trawie (po 4 razy).

  

Na znaczeniu zyskuje doradztwo prowadzone przez ekspertów POLADA, czyli Antydopingowe Pogotowie Informacyjne, za pośrednictwem którego w minionym roku ponad tysiąc sportowców (telefonicznie: 909, mailowo: 128) otrzymało wskazówki dotyczące zażywanych leków lub suplementów diety. W porównaniu do 2022 roku, gdzie tych zapytań było niepełna 400, skala wzrostu zainteresowania API jest znacząca. Kluczowym narzędziem dla zawodników i sztabów jest także Baza Leków Zabronionych. W 2023 roku miała ona 15848 unikalnych wejść (w 2022 – 11841) i 53137 zapytań (w 2022 – 39450).

Zadania stojące przed POLADA w 2024 roku z pewnością nie będą łatwiejsze, ale postęp i rozwój poczyniony w 2023 roku pozwala wierzyć, że ta instytucja spełnia swoją rolę i sprawia, że sport w naszym kraju (i nie tylko) staje się coraz czystszy.

Grafika: Materiały prasowe

Udostępnij

Translate »