Uderzenie w międzynarodowy gang sterydowy – wspólne działania w Polsce, Czechach i Słowacji

Zatrzymanie 19 osób, likwidacja 5 profesjonalnych linii produkujących steroidy anaboliczno-androgenne oraz 10 magazynów, w których znajdowało się około 550 tys. opakowań z nielegalnymi produktami medycznymi, w tym kilkaset opakowań z nowymi substancjami psychoaktywnymi, około jednej tony różnego rodzaju surowców i komponentów do nielegalnej produkcji, to efekt wspólnych działań polskich, czeskich i słowackich organów ścigania, wspartych przez pracowników Eurojustu, Europolu, POLADY oraz WADY.

Policjanci zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. 

Gang działał od 3 lat na terenie kilku krajów europejskich, w tym między innymi w Polsce, Czechach, Słowacji czy Bułgarii. Wszystko wskazuje na to, że był kierowany przez Polaka i Czecha. Z ustaleń śledczych wynika, że z krajów azjatyckich przemycano ogromne ilości prekursorów i innych komponentów, które następnie wykorzystywano do nielegalnej produkcji środków na potencję oraz steroidów anaboliczno-androgennych, nazywanych potocznie sterydami. Wytwarzanie tych środków miało miejsce w Polsce, Czechach i Słowacji. 

Proceder ten był prowadzony w miejscach niezapewniających odpowiednich standardów  stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Samo przechowywanie takich substancji powinno odbywać się w odpowiednich warunkach sterylności i jałowości, w szczególności dotyczy to środków iniekcyjnych.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że grupa przestępcza również na własną rękę wytwarzała opakowania i wymyślała nazwy „firm”, sugerując iż są to produkty pochodzenia azjatyckiego. Gotowy produkt był sprzedawany za pośrednictwem portali internetowych, natomiast rozliczenia odbywały się przy pomocy kont bankowych zakładanych na podstawione osoby, tak zwane „słupy”.

Dzięki doskonałej współpracy funkcjonariuszy z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Służby Celnej z Brna, NPC z Brno, NAKA Koszyce i Bratysława, prokuratorów ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Koszycach oraz Prokuratury Okręgowej w Brnie, przy wsparciu pracowników Europolu, Eurojustu, Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) oraz funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej (KAS) rozpracowano sposób działania międzynarodowej grupy oraz jej członków.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego przeprowadzono skoordynowane działania na terenie Polski, Czech i Słowacji, podczas których zlikwidowano 5 miejsc gdzie produkowano nielegalne środki farmaceutyczne, 10 magazynów, w których znaleziono około 550 tys. opakowań z nielegalnymi produktami medycznymi, gotowymi do wprowadzenia na czarny rynek. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowały się również nowe substancje psychoaktywne. Przejęto także mienie należące do podejrzanych, o łącznej wartości około 3,5 mln euro. Zarzuty przedstawione osobom zatrzymanym w Polsce dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznej ilości narkotyków, sprzedaży i wytwarzania substancji zabronionych w sporcie zgodnie z Międzynarodową Konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie, za co grozić może kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z pięciu podejrzanych zatrzymanych w Polsce trzech zostało tymczasowo aresztowanych na wniosek prokuratora, natomiast dwóch odpowie za popełnione czyny z wolnej stopy. Czternastu kolejnych podejrzanych zatrzymanych w innych krajach poniesie odpowiedzialność karną zgodnie z miejscowym prawem. 

Śledztwo jest rozwojowe, a jego celem jest ustalenie wszystkich członków gangu oraz osób współpracujących z nimi w ramach nielegalnego rynku sterydów i narkotyków. Działania organów ścigania są sygnałem o braku akceptacji na rozwój podziemnej produkcji i handlu nielegalnymi substancjami, stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

informacja prasowa

Udostępnij

Translate »