Widzew liderem społecznej odpowiedzialności. Co to znaczy?

Widzew Łódź zajął pierwsze miejsce w raporcie „Analiza odpowiedzialności klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy” za sezon 2022/2023.

Widzew liderem społecznej odpowiedzialności

W zestawieniu, przygotowanym przez Sport Impakt, Institute for Sport Governance oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, łódzki Klub zdystansował resztę ligowych rywali, uzyskując średnią 61%. Druga Warta Poznań zanotowała wynik na poziomie 42%, a trzecia Legia Warszawa 38%. Na średnią składały się osiągnięcia w obszarach: społeczeństwo (69%), środowisko (43%) i rządzenie (71%).

– Widzew to ogromna wartość dla tysięcy kibiców, ale również odpowiedzialność przed miastem, regionem i środowiskiem. Widzew stawia kolejne kroki. Nie tylko na polu sportowym, ale również w kontekście wychodzenia do społeczności i kreowania rzeczywistości wokół siebie. Liczę na to, że kolejne raporty będą potwierdzać tę rosnącą tendencję oraz prace, wykonywaną przez cały zespół pracowników Widzewa – powiedział prezes Michał Rydz.

Jak czytamy w raporcie, Widzew doceniono za transparentność, otwartość na współprace z partnerami zewnętrznymi i wysoki poziom oddziaływania na społeczność wokół Klubu dzięki ustrukturyzowaniu swoich struktur.

Na czym polegało badanie?

Badanie to ponad 120 szczegółowych, zero-jedynkowych pytań dotyczących różnych przejawów odpowiedzialności klubów, które wpisują się w trzy obszary odpowiedzialności: społeczeństwo, środowisko i rządzenie. Odpowiedzi na pytania bazowały na dokumentach i innych materiałach udostępnionych publicznie przez kluby. Pytania dotyczyły działań klubów, procesów, które w nich funkcjonują, strategii i tego, jak są zorganizowane, np.:  

  • Czy organizacja podejmuje działania ukierunkowane na promocję sportu powszechnego?  
  • Czy organizacja prowadzi programy w obszarze sportu powszechnego?
  • Czy organizacja korzysta z odnawialnych źródeł energii (np. panele słoneczne, turbiny wiatrowe)?
  • Czy na stronie internetowej organizacji (osiągalne ze strony głównej) opisano strukturę własnościową organizacji i wypisano głównych akcjonariuszy (jeśli jest ich więcej to przynajmniej trzech)? 
  • Czy na stronie internetowej organizacji (osiągalne ze strony głównej) są przedstawieni z imienia i nazwiska wszyscy członkowie zarządu klubu?

„Wysokie miejsce Widzewa Łódź jest rezultatem procesu porządkowania myślenia o swojej odpowiedzialności w klubie. Organizacja publikuje między innymi strategię CSR obejmującą szeroki zakres działań, procedur i regulacji, jak również swoją strategię sportową z konkretnymi celami. Klub koncentruje się na obszarze społecznym, współpracując z wieloma partnerami i wykorzystując wpływ na dużą liczbę ludzi skupioną wokół organizacji. Ta społeczność wymaga też od klubu transparentności, o którą organizacja dba w coraz szerszym zakresie”

– Takie informacje zwrotne dają satysfakcję. Szczególnie jeśli zbierzemy w całość liczne i potrzebne inicjatywy, w które Klub się angażuje, a bardzo często sam inicjuje. Jesteśmy aktywnym partnerem, działamy na rzecz środowiska lokalnego oraz staramy się być blisko naszej widzewskiej społeczności – powiedział Marcin Tarociński, pełnomocnik Widzewa ds. CSR.

Kto wypadł najgorzej?

Najmniejszy sumaryczny wynik zanotowała Korona Kielce, która w oddziaływaniu na społeczeństwo ma 22%, środowisko zaledwie 10% i rządzenie – 15%.

FOT: Widzew.com

Udostępnij

Translate »