Wielkie wyróżnienie dla POLADA za walkę z dopingowiczami

Agnieszka Ostrowska, szefowa Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), jako pierwsza osoba w historii wśród wszystkich agencji antydopingowych na świecie, wzięła udział w spotkaniu Eurojust. Podczas wizyty omówiono kwestie współpracy w sprawach, w których utworzono Międzynarodowe Zespoły Śledcze (JIT).

Od 2017 roku POLADA aktywnie wspiera działania polskich służb, w tym Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Prokuratury. Za swoje zaangażowanie i współpracę z tymi służbami, POLADA i jej Zespół Śledczy zostali wyróżnieni na arenie międzynarodowej przez Światową Agencję Antydopingową oraz Unię Europejską, otrzymując statuetkę w kategorii „Likwidacja Nielegalnych Laboratoriów Sterydowych”. Teraz Zespół Analityczno-Śledczy wykonał kolejny znaczący krok w tej współpracy.

Precedens na skalę światową. POLADA pierwszą agencją antydopingową na Eurojust

– Moja obecność w Hadze, to dla mnie ogromne wyróżnienie i docenienie mojej pracy. To niesamowite osiągnięcie, za którym stoi wiele lat działań, aby udowodnić, że jesteśmy partnerem wiarygodnym i pewnym. Mam nadzieję, że spotkanie w Eurojust to nowy początek współpracy ze służbami, szczególnie w tym kontekście międzynarodowym – mówi Agnieszka Ostrowska, kierowniczka Zespołu Analityczno-Śledczego POLADA.

Tylko w ubiegłym roku POLADA przeprowadziła 32 sprawy związane z naruszeniem przepisów karnych i kolejne 5 spraw związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych. Niektóre z nich o charakterze międzynarodowym. Od początku 2024 roku tych spraw jest już 40.

– Skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych w sporcie, stanowi jedno z najbardziej aktualnych wyzwań organów ścigania i powinno znajdować się wśród priorytetów bieżącej polityki karnej – tłumaczy prokurator Katarzyna Szołtysik z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Naczelnik 1 Wydziału Śledczego, i dodaje: Efektywność podejmowanych działań jest ściśle powiązana z zaangażowaniem najwyższej klasy ekspertów i instytucji specjalistycznych, wśród których Polska Agencja Antydopingowa jawi się jako największy autorytet. Wiedza specjalistyczna oraz udział ekspertów POLADA w czynnościach procesowych istotnie przyczyniają się do wysokiego poziomu podejmowanych działań. Polska Agencja Antydopingowa mając na swoim koncie imponujące osiągnięcia w tym zakresie, jest instytucją godną zaufania i zasługującą na uznanie także na arenie międzynarodowej.

W Hadze POLADA pełniła rolę uczestnika spotkania. Członkami Eurojust z ramienia danego kraju mogą być prokuratorzy, sędziowie śledczy i funkcjonariusze policji. W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach funkcjonuje obecnie 6 Międzynarodowych Zespołów Śledczych – najwięcej w Polsce w ramach jednej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Obecnie przedmiotem śledztw, prowadzonych w gliwickiej jednostce, a dotyczących m.in. poważnej przestępczości zorganizowanej, prowadzonej na terenie więcej niż jednego kraju Unii Europejskiej są sprawy związane z obrotem narkotykami, sterydami, prania brudnych pieniędzy, zabójstwa oraz oszustw metodą na tzw. „wnuczka”. Aż 3 z 6 spraw, objętych umowami JIT, prowadzone są przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach przy wsparciu Polskiej Agencji Antydopingowej.

Eurojust to Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych ma siedzibę w Hadze (Niderlandy) i jest wyjątkową platformą ścisłej współpracy krajowych organów sądowych w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym. Eurojust pomaga państwom członkowskim UE w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej i oferuje szereg usług, w tym min. koordynację dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje.

FOT: POLADA

Udostępnij

Translate »