wstecz
Krynica_Morska,_bałtycka_plaża_(HB11)

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” – park krajobrazowy położony na obszarze Mierzei Wiślanej od Sztutowa do granicy państwowej z Rosją w Piaskach, o powierzchni 4410 ha. Posiada otulinę o powierzchni 22 703 ha. Występują tu również liczne wzniesienia wydmowe, z których najwyższe – Wielbłądzi Garb – osiąga wysokość 49,5 m n.p.m. Po wcześniejszym (niekontrolowanym) wyrębie lasu liściastego, drzewostan mierzei (ze słabymi glebami piaskowymi) zdominowały lasy iglaste z przewagą sosny. W ostatnich latach zagospodarowane atrakcyjne tereny mierzei spowodowały szybki rozwój infrastruktury turystycznej w Krynicy Morskiej i w Kątach Rybackich. Park znajduje się w sieci Natura 2000 (w całości w obszarze siedliskowym i częściowo w ptasim) oraz w Bałtyckim Systemie Obszarów Chronionych HELCOM Marine Protected Areas jako MPA nr 85 Zalew Wislany i Mierzeja Wislana.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Mierzeja_Wi%C5%9Blana

BieganieNordic WalkingRowery
Translate »