wstecz
Beach_in_Hel

Półwysep Helski

Półwysep Helski piaszczysta kosa długości 35 kilometrów, utworzona przez prąd morski płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu, na znacznym obszarze zalesiona (zwłaszcza w końcowej części). Cały półwysep stanowi odrębny mezoregion. Na terenie mezoregionu znajdują się dwie gminy miejsko-wiejskie: Jastarnia i Władysławowo oraz jedna gmina miejska: Hel.

Główną gałęzią gospodarki jest turystyka, ważną rolę pełni również rybołówstwo. Głównymi szlakami transportowymi są: droga wojewódzka nr 216 oraz linia kolejowa nr 213. Ze względu na strategiczne znaczenie obszar mierzei, szczególnie miasto Hel, był ufortyfikowany od lat 20. do 50. XX wieku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mierzeja_Helska

BieganieNordic WalkingRowery
Translate »