G Sierakowski Park Krajobrazowy - TheSport.pl
wstecz
Okolice_wsi_Ławica_2007_-_IMG_0251

Sierakowski Park Krajobrazowy

Sierakowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy utworzony 12 sierpnia 1991 w zachodniej części ówczesnego województwa poznańskiego. Po reformie administracyjnej w Polsce, dnia 1 stycznia 1999 r. obszar znajduje się na terenie obecnego województwa wielkopolskiego.

Chroni on krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierakowski_Park_Krajobrazowy

BieganieKolarstwoNordic WalkingRoweryTriathlon
Translate »