Jak rozwinąć inteligencję ruchową u najmłodszych?

Wielu rodziców ciąż nie zdaje sobie sprawę, jak ogromny wpływ na rozwój ich dzieci ma aktywność fizyczna. W wielu przypadkach ma ona kluczowy wpływ na rozwój mózgu, a nawet przekłada się na późniejsze zdobywanie… kompetencji zawodowych.

Dzieci do procesu uczenia się potrzebują aktywności fizycznej, która to integruje ich możliwości umysłowe i zakotwicza w sieciach neuronowych nowe informacje i doświadczenia. Nasze ciało posiada określone funkcje pierwotne określone przez uwarunkowania anatomiczne, biomechaniczne oraz fizjologiczne.

Podstawowe funkcje pierwotne to przysiad, skłon w przód, wznos ramienia nad głowę, chód, bieg. Wykorzystując możliwości funkcjonalne naszego organizmu, od najmłodszych lat powinniśmy wspomagać rozwój tych funkcji u naszych dzieci. Wraz z wiekiem najmłodsi zaczynają uczyć się funkcji nabytych – sportowych, których fundamentem są funkcje pierwotne. Funkcje nabyte zostały stworzone na potrzeby wyższych umiejętności ruchowych i są wykorzystywane przede wszystkim w sporcie oraz czynnościach wymagających większej sprawności fizycznej.

Przykładem funkcji nabytych może być bieg przez płotki, przysiad ze sztangą, cios bokserski, rzut piłką do kosza. Rozwijanie inteligencji ruchowej u dzieci powinno być realizowane poprzez naukę ćwiczeń z różnych dyscyplin sportowych, dzięki czemu układ nerwowy dziecka uczy się i zbiera doświadczenie. Ogólnorozwojowe ćwiczenia kształtują całą motorykę młodego człowieka w różnych proporcjach bodźców stymulujących prawidłowy rozwój siły, wytrzymałości, zwinności, szybkości, gibkości.

Dzięki różnorodnym treningom następuje prawidłowy proces rozwoju inteligencji ruchowej, która w późniejszych latach przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę nowych i trudniejszych technik sportowych/czynności ruchowych. Rozwinięta Inteligencja ruchowa to możliwości lepszego uczenia się prowadzącego do zdobywania kolejnych umiejętności. Każda umiejętność jest budowana z ruchumięśni – nie tylko fizyczne umiejętności atletów, tancerzy i rzemieślników, ale również umiejętności intelektualne używane w klasie i miejscu pracy.

Poprzez skomplikowane mięśniowe ekspresje języka, mowy i gestu gawędziarza zabawiają, nauczyciele uczą, a przedsiębiorcy prowadzą firmy. Medycyna, sztuka, muzyka, nauka – kompetencje w tych i innych zawodach rozwijają się poprzez wspaniałe wewnętrzne sieci łączące myśl, mięśnie i emocje. Wszystkie umiejętności można rozłożyć na pewne składniki.

Mięśnie są nie mniej ważnym składnikiem rozwoju umiejętności niż inne. Korzystajmy z dobrodziejstw gimnastyki, gier, sportów walki, pływania i wielu innych pięknych aktywności fizycznych. Nie zapominajmy też, że pierwsi i najważniejsi trenerzy dziecka to mama i tata!

Przemysław Kubiak

FOT. Unspash

Udostępnij

Translate »