Bike Maraton – Obiszów

Kolarstwo i rekreacja rowerowa jest dzie­dziną, na której w gminie Grę­bocice nie szczędzimy energii, dostrzegając jej wszechstronne walory. Zwłaszcza korzy­ści i satysfakcję, jaką przynosi nie tylko młodzieży, ale wszystkim nie zależnie od wieku i płci. Podejmowane od kilkunastu lat starania i działania sprawiły, że sporty rowerowe stają się tra­dycją i jedną z marek naszej gminy w subregionie Zagłębia Miedziowego, a także poza nim.  Przy okazji wyścigów rowerowych zachęcamy do odkrywania piękna gminy Grębocice.

Promując kolarstwo, zachęcamy również do rekreacyjnych i turystycznych wędrówek po naszych okolicach. Amatorzy wypraw ro­werowych mają do wyboru oznakowane tra­sy, przemierzające najciekawsze krajobra­zowo zakątki Wzgórz Dalkowskich i Prado­liny Głogowskiej. Nie omijają one też zabyt­ków i osobliwości przyrody. Jedno i drugie spotykamy na szlakach w gminie Grębocice. Możemy wybrać oznakowany Szlak zielony dookoła gminy Grębocice bądź wycieczkę tematyczną Szlakiem zabytkowych kościo­łów w gminie Grębocice. Pozwoli nam ona odkryć i podziwiać piękno dawnej architek­tury i sztuki sakralnej.

Udostępnij

  • Udostępnij na Facebook
  • Udostępnij na Twitter
Translate »