MTB Pomerania Maraton – Trąbki Wielkie

Na południe, w odległości kilkunastu kilometrów od Gdańska, rozciąga się teren Gminy Trąbki Wielkie. Ziemia z długą historią. Prawie wszystkie miejscowości swoje początki datują na XIII – XIV wiek. Były tu wojny z krzyżakami, najazd Szwedów, a na koniec teren przejął obszar Wolnego Miasta Gdańska. Wiele z tutejszych miejsc oddaje jeszcze klimat swojej dawnej historii. Rozległe przestrzenie Gminy tworzy pofalowana równina, która zwłaszcza na zachodzie bogata jest w doliny, wąwozy, odkryte i zalesione wzgórza. Przez Gminę płyną trzy rzeki, srebrzą się trzy jeziora, mnóstwo tu stawów, oczek wodnych i strumieni. Lasy bogate w faunę pokrywają jedną trzecią powierzchni Gminy. Terenem chronionym jest rezerwat leśny „Dolina Kłodawy” i trzy obszary NATURA 2000, są aż dwadzieścia trzy pomniki przyrody, drzewa, i głazy. Wśród tego urozmaiconego krajobrazu stoi jeszcze wiele różnych zabytków, ceglanych budynków i buduje się nowe domy. To wszystko sprawia, że teren Gminy rozwija się prężnie i wciąż zaprasza do odwiedzin.

Udostępnij

  • Udostępnij na Facebook
  • Udostępnij na Twitter
Translate »